7 klasė

Dokumentams atidaryti reikia turėti programas: Adobe Reader arba Foxit Reader. Jei neturite – programa čia 

KAIP ATSIŲSTI FAILUS

INFORMACIJOS TVARKYMAS KOMPIUTERYJE

 1. 1. Objektų kopijavimas UŽDUOTIS  Tekstas   Schema   Lentelė Kopijuoju
 2.  Elektroninės paslaugos         UŽDUOTIS
 3. SAVARANKIŠKAS DARBAS  . Užduotys savarankiškam darbui:          FAILAI
 4. TESTAS 7_Testas_failai
 5.  Kompiuterių virusai ir antivirusinės programos  UŽDUOTIS
 6. Atsiskaitymas

TEKSTŲ RENGYKLĖ

 1. Teksto, pastraipų tvarkymas
 2. Ženklinimas, numeravimas
 3. SAVARANKIŠKAS DARBAS
 4. Paveikslų, teksto tvarkymas
 5. TESTAS

PATEIKČIŲ RENGIMAS IR PRISTATYMAS

PowerPoint teorinė medžiaga

 1. Pateikčių rengyklės pagrindiniai elementai. Įvairių objektų įterpimas
 2. Reikalavimai pateikčiai
 3. Mygtukų, nuorodų įterpimas
 4. Projektas „Valstybinės šventės“ Pavyzdys                                                 Paveikslėliai užduočiai
 5. Skaidrių demonstravimo animacijos efektai
 6. TESTAS

PROJEKTINIAI DARBAI

Lankstinuko kūrimas

Lankstinuko reikalavimai

Pavyzdys

Skelbimo kūrimas

Skelbimas ir reikalavimai         Paveikslėlis užduočiai

Skaidrių kūrimas matematine tema

skaidriu_matematine_tema _reikalavimai

Paveikslėliai užduočiai

Skaidrės tema: Lietuvos valstybinės šventės valstybines_sventes